Om oss

Veritech AS ble opprettet med sin nåværende forretningsdrift I 1999, og har som virksomhet å tilby rådgivningstjenester og kompetanseutvikling innen HMS, kvalitet, 
miljø og ledelse.

Veritech AS har kontoradresse i Bærum kommune.  Veritech AS skal være konkurransedyktig på pris og kvalitet ved å tilby spisskompetanse, alltid tilpasset kundens behov.En sterk grad av support, E-læring og kommunikasjon vil foregå over internett.

Magnus Robbestad

Magnus Robbestad
 
 • Har teknisk utdannelse fra forsvaret
 • Har 25 års arbeidserfaring, derav 15 år innen petrokjemi- og offshorevirksomhet.
 • Grunnlegger og daglig leder av IPEC AS (1980-1989)
 • 10 år i Det Norske Veritas (1989-99 ) herav 6 år som revisjonsleder
 • Er sertifisert revisjonsleder
 • Har erfaring fra etablering av kvalitets- og miljøstyringssystemer
 • Deltar i standardiseringsarbeidet i Standard Norge og er leder for den Norske ISO 9001 komiteen samt deltaker i 
 • komiteene for ISO 45001 Arbeidsmiljø og ISO 19011 Revisjonsveiledning.
 • Grunnlegger og daglig leder i Veritech AS fra 1999
 • Deltar aktivt i standardiseringsarbeid for Standard Norge og er leder av den norske komiteen for ISO 9001 og deltar i komitearbeidet for ISO 45001 og ISO 19011.

Veritech AS tilbyr følgende tjenester:

 • E-læring innen ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 19011 samt HMS
 • Utvikling av ledelsesystemer i henhold til ISO 9001 Kvalitet, ISO 14001 ytre Miljø, 45001 Arbeidsmiljø og 27001 Informasjonssikkerhet
 • Prosjektrevisjoner
 • 3-parts revisjoner
 • Kvalitets- og HMS ledelse i prosjekter
 • Bedriftsinterne kurs

Vi ønsker deg velkommen som kunde !

Kontakt oss på : Veritech AS, 

Tlf: 95151351,  97545905