Nyheter

Ny standard for arbeidsmiljø ISO 45001

28 Jan, 2018

Ny standard for arbeidsmiljø ISO 45001 kommer høsten 2017 eller våren 2018.

Enten vi er ansatt eller arbeidsgiver har vi det samme ønske om ikke å bli syk eller skadet på grunn av jobben. Organisasjoner som har robuste og effektive prosesser som tar hensyn til alle ansatte, vil kunne etablere et arbeidsmiljø som er sunt for alle. Dette er utgangspunktet for at ISO utarbeider en standard om ledelsessystemer for arbeidsmiljø, ISO 45001 Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use.   

Standarden er nå i en DIS utgave 2  ( Draft International Standard ) men kan kjøpes hos Standard Online.

Det forventes at ISO 45001 vil bidra til mindre sykdom og færre skader blant arbeidstakere og andre. Standarden tar sikte på å fremme en «føre var»-holdning ved at organisasjonen identifiserer hvilke aktiviteter og prosesser som kan føre til skader eller sykdom for de som arbeider der eller andre, slik som samarbeidsparter, leverandører og kunder.

Når farer er identifisert og skadepotensialet anslått kan en organisasjon legge planer for hvordan den vil jobbe med forebyggende tiltak. Standarden er et verktøy for små og store organisasjoner som vil jobbe strukturert og planmessig med et sunt og sikkert arbeidsmiljø.

 

ISO 45001 kan brukes av alle typer organisasjoner; private og offentlige, små og store, industri så vel som tjenesteleverandører. Standarden har samme struktur, termer og definisjoner og kjernetekst som andre ledelsessystemstandarder og kan dermed brukes sammen med standarder som ISO 14001 (miljø), ISO 9001 (kvalitet), ISO 27001 (IT-sikkerhet) og ISO 39001 (trafikksikkerhet).

Klikk her for å lese mer om ISO 45001

img