Nyheter

En liten revolusjon i iso verdenen

26 Jan, 2018

En liten revolusjon i ISO verdenen – alle eksisterende og nye standarder for styringssystemer kommer nå bygget på samme mal !

ISO9001:2015  og ISO 14001:2015  kommer i september.

Klikk her for å se endringene

Nå kommer det mange innen ISO verden har ventet på.

Endelig en felles «grunnstandard»  i form av et EU direktiv som blir ISO`s nye mal for alle standarder for styringssystemer som kalles HLS = High Level Structure

I ISO portefølje for systemstandarder har nå passert 20 standarder og det trengs ikke mye fantasi for å se at bedrifter og organisasjoner nå begynner å få et problem med et styringssystem som skal ivareta mange standarder.

De fleste i dag er med forskjellig oppbygning og struktur.

Nå er grepet tatt i ISO med denne felles malen for styringssystemstandarder som gjelder for alle nye og reviderte standarder for styringssystemer etter 2012.

Felles i denne malen er også basisteksten for hvert kravelement som kan utvides i forhold til de forskjellige standardene, men ikke avkortes.

Med denne nye felles malen får vi moderniserte standarder tilpasset den verden vi lever i nå med tjeneste- og produktleveranser på tvers av landegrenser og kultur.

Med den nye malen følger også flere endringer som f.eks:

  •  Alle standarder vil bli strukturert i henhold til PDCA ( Plan, Do, Check, Act)  hjulet
  • Dokumentert informasjon er et nytt begrep som erstatter både prosedyrer og annen dokumentasjon relatert til styringssystemet. Ikke lenger krav til prosedyrer.
  • Krav til en risikobasert tilnærming av et styringssystemer
  • Krav til en planleggingsfase med kartlegging av interesseparter, interne- og eksterne krav samt risikovurdering som skal tas hensyn til ved utarbeidelse av et styringssystem
  • Prosessbegrepet innskjerpet. «Business processes nytt begrep»
  • Innskjerpede krav til styring av eksterne tjenester ( outsourcing) og særlig de tjenestene som direkte påvirker vårt produkt eller tjeneste som f.eks ekstern utført produksjon.
  • Hensynta strategi i styringssystemet som vi si at vi må ha en kommunikasjon mot eiere/styre i forbindelse med f.eks politikk, visjon, mål og strategiske planer.

Så nå blir det en spennende tid for brukere, konsulenter og serifiseringsorgan  for å tolke og få nytte av de nye standardene.

De nye standardene ISO 9001 og ISO 14001 skal være klare i september i år.

 

img