Nyheter

Alstom power as velger veritech as til oppgradering av bedriftens hms system

28 Dec, 2017

Alstom Power AS ønsker å sette sterk fokus på HMS i virksomheten og velger å oppgradere HMS systemet for ledelse, produktutvikling og prosjektgjennomføring.

Veritech har fått kontrakt på dette oppdraget som også vil innebære utvikling av kurs og opplæringstiltak for Alstom personell.

img