Kurs og opplæring

Kurs og opplæring  » Revisjon med NS-EN ISO 19011:2018

Revisjon med NS-EN ISO 19011:2018

Kursinnhold

 • NS-EN ISO 19011:2018
  • Revisjon
  • Revisjonsprosessen
  • Rapportering og oppfølging av revisjonsresultater
  • Opplæring og kvalifisering av revisjonspersonell
  • Kunnskapstest 


Mål for kurset er at du skal få en grunninnføring i ISO 19011:2018 for å bli i stand til å utarbeide et revisjonsprogram samt planlegge, gjennomføre, avslutte og rapportere revisjoner av ledelsesystemer som for eksempel Kvalitet, Miljø, Arbeidsmiljø, Informasjonssikkerhet samt annen type revisjon som leverandørrevisjon, prosjektrevisjon etc.Type kurs: e-læring

Om kurset

Kurset har fokus på prosessen med utarbeidelse og oppfølging av et revisjonsprogram samt prosessen med planlegging, utførelse og gjennomføring av de enkelte revisjonene knyttet til et revisjonsprogram. Med temaer, leksjoner, kontrollspørsmål og praktisk eksempler ledes du gjennom denne prosessen. Eksempelsamlingen kan også lastes ned og brukes som arbeidshefte ved gjennomføringen av kurset.

Kurset er interaktivt med kontrollspørsmål og en kunnskapstest du må beså for å få et kursbevis. Kurset kan repeteres og eksamen kan tas på nytt hvis du ikke består ved første forsøk. 

Kurset er også godkjent som en modul i forbindelse med kurs med mål om sertifisering som kvalitetsrevisor eller kvalitetsleder. Ref : http://norsksertifisering.no/personell/kvalitetsrevisor-revisjonsleder-qaqla/

Fakta:

Tid for gjennomføring:

 

Ca 2 timer pluss selvstudie

Målgruppe:

 

Revisjonsledere, internrevisorer, tilsynspersonell eller andre funksjoner hvor det inngår revisjon, verifikasjon eller tilsyn.

Forkunnskaper:

 

Ingen

Pris:

 

2100.- mva.fritt

Faglig ansvarlig og support:

 

Magnus Robbestad Veritech as

Etter bestått eksamen får deltakeren tilgang til kursbevis.