Kurs og opplæring

Kurs og opplæring  » Personlig kvalitet og HMS

Personlig kvalitet og HMS

Et holdningsskapende grunnkurs i HMS og kvalitet for arbeidstakere

Kursinnhold:

  • Grunnleggende HMS forståelse
  • HMS lovgivningen med fokus på medvirkningsplikt
  • Internkontrollforskriften av 1997
  • Vernetjenesten
  • Psykososialt arbeidsmiljø
  • Inkluderende arbeidsliv
  • HMS kultur
  • Personlig kvalitet
  • Kvalitetskultur

 

Type kurs: e-læring

e-læringskursets formål er å gi arbeidstakere gode holdninger til hvordan medvirke til en god HMS og kvalitet som arbeidstaker som igjen vil komme arbeidsgiver til gode.

Kurset gir samtidig en grunnopplæring i arbeidsmiljø med fokus på medvirkningsplikt 

 

Om kurset

Med kurset oppnår man forståelse for hvilke lover og regler som gjelder for arbeidslivet, og hvordan man kan bidra til en sikker og helsefremmende arbeidsplass i et positivt arbeidsmiljø.

Personlig kvalitet betyr å bevisstgjør en arbeidstaker for å få en forståelse av viktigheten av å ta ansvar for egne arbeidsoppgaver og medvirke til en kundebevisst organisasjon. 

Kurset er interaktivt, som vil si at deltakeren blir testet med kontrollspørsmål og må gjennomføre en avsluttende kunnskapstest.

Fakta : 

Tid for gjennomføring:

Målgruppe:

Forkunnskaper:

Pris:

Faglig ansvarlig og support:

Ca 30 minutter 

Alle arbeidstakere

Ingen

950.- mva.fritt

Magnus Robbestad Veritech as 

Etter bestått eksamen får deltakeren tilgang til kursbevis