Kurs og opplæring

Kurs og opplæring  » Ledelsesystem for miljø med NS-EN ISO 14001:2015

Ledelsesystem for miljø med NS-EN ISO 14001:2015

 

Kursinnhold:

 • NS-EN ISO 14001:2015
  • Risikobasert tilnærming
  • Miljøstyring
  • Krav til dokumentasjon
  • Krav til ledelsen
  • Miljøaspektprosessen
  • Miljømål og handlingsplaner
 • Eksempler på dokumentasjon
 • Kunnskapstest og kursbevis

Type kurs: e-læring

Mål for kurset er at du skal få en grunninnføring for å bli i stand til å etablere, implementere og vedlikeholde et ledelsesystem for miljø i henhold til NS-EN ISO 14001:2015 Ledelsesystemer for miljø – Krav og veiledning om bruk.

Du skal samtidig få kunnskap til å inneha rolle(r) som miljøleder, prosesseier eller andre relaterte funksjoner som inngår i ledelsesystemet for miljø.

Om kurset

Kurset tar deg gjennom standarden med temaer, leksjoner, kontrollspørsmål og praktisk eksempler. Eksempelsamlingen kan lastes ned og brukes som arbeidshefte ved gjennomføringen av kurset.

Kurset er interaktivt med kontrollspørsmål og en kunnskapstest du må beså for å få et kursbevis. Kurset kan repeteres og eksamen kan tas på nytt hvis du ikke består ved første forsøk. 

Fakta:

Tid for gjennomføring:        ca 2,5  timer som kan gjennomføres i det tempo som ønskes av deltakeren

Målgruppe:                       

Ledere, miljøledere, prosesseier eller andre relaterte funksjoner som inngår i ledelsesystemet for miljø

Forkunnskaper:            Ingen
Pris:2100,- mva.fritt
Faglig ansvarlig og support:Magnus Robbestad Veritech as

Etter bestått eksamen får deltakeren tilgang til kursbevis.