Kurs og opplæring

Kurs og opplæring  » Ledelsesystem for kvalitet med NS-EN ISO 9001:2015

Ledelsesystem for kvalitet med NS-EN ISO 9001:2015

 

 

Kursinnhold:

 • NS-EN ISO 9001:2015
  • Prosessorientering
  • Risikotilnærming
  • Krav til dokumentasjon
  • Krav til ledelsen
  • Ressursstyring
  • Prosessforbedring
 • Eksempler på dokumentasjon
 • Kunnskapstest og kursbevis

Type kurs : e-læring

Mål for kurset er at du skal få en grunninnføring for å bli i stand til å etablere, implementere og vedlikeholde et ledelsesystem for kvalitet i henhold til NS-EN ISO 9001:2015 Ledelsesystemer for kvalitet – Krav og veiledning om bruk.

Du skal samtidig få kunnskap til å inneha rolle(r) som kvalitetsleder, prosesseier eller andre relaterte funksjoner som inngår i ledelsesystemet for kvalitet.

Om kurset

Kurset tar deg gjennom standarden med temaer, leksjoner, kontrollspørsmål og praktisk eksempler. Eksempelsamlingen kan lastes ned og brukes som arbeidshefte ved gjennomføringen av kurset.

Kurset er interaktivt med kontrollspørsmål og en kunnskapstest du må beså for å få et kursbevis. Kurset kan repeteres og eksamen kan tas på nytt hvis du ikke består ved første forsøk.

Fakta :

Tid for gjennomføring:

 

Ca. 2 timer pluss selvstudie etter ønske

Målgruppe:

 

Ledere, kvalitetsledere, prosesseier eller andre relaterte funksjoner som inngår i ledelsesystemet for kvalitet

Forkunnskaper:

 

Ingen

Pris:

 

2100,-  mva. fritt

Faglig ansvarlig og support:

 

Magnus Robbestad Veritech as

 

Etter bestått eksamen får deltakeren tilgang til kursbevis.