Kurs og opplæring

Kurs og opplæring  » HMS kurs for ledere, vernepersonell og AMU medlemmer

HMS kurs for ledere, vernepersonell og AMU medlemmer

 

Kursinnhold:

 • HMS/Internkontrollsystemer
 • HMS lovgivning
 • HMS ansvar
 • Internkontrollforskriften av 1997
 • Vernetjenesten
 • HMS Utvalg
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Beredskap og varsling
 • Inkluderende arbeidsliv
 • HMS kultur

Type kurs: e-læring

 

E-læringskursets formål er å gi nødvendig lovpålagt opplæring i arbeidsmiljø til ledere og vernepersonell og AMU medlemmer

Kurset er utarbeidet i henhold til: Arbeidsmiljølovens krav § 3-5 samt veiledning om” Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid” samt krav til HMS opplæring basert på avtale mellom NHO og LO.

Med kurset oppnår kursdeltakeren kompetanse og forståelse for:

 • Hvilket ansvar arbeidsgiver, leder og arbeidstaker har i forhold til arbeidsmiljøloven.
 • Hvile muligheter en organisasjon har for å arbeide systematisk for å ivareta helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen.
 • HMS lovgivning.

Kurset er interaktivt, som vil si at deltakeren blir testet med kontrollspørsmål og må gjennomføre en avsluttende eksamen.

Kursdeltakeren kan stille spørsmål til et kursforum som besvares av kursansvarlig i Veritech as.

Fakta:

Tid for gjennomføring:

 

Ca. 1,5 timer

Målgruppe:

 

Arbeidsgivere, ledere, AMU medlemmer og helse- og vernepersonell.

Forkunnskaper:

 

Ingen

Pris:

 

1500,- mva.fritt

Faglig ansvarlig og support:

 

Magnus Robbestad Veritech AS,

Etter bestått eksamen får deltakeren tilgang til kursbevis.