Kurs og opplæring

Kurs og opplæring  » HMS Grunnkurs

HMS Grunnkurs

 

Kursinnhold:

 • HMS/Internkontrollsystemer
 • HMS lovgivningen
 • Internkontrollforskriften av 1997
 • Vernetjenesten
 • HMS Utvalg
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Sykefravær
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Sikkerhet og verneutstyr
 • Beredskap og varsling
 • Inkluderende arbeidsliv
 • HMS kultur

 

Type kurs: e-læring

E-læringskursets formål er å gi nødvendig lovpålagt grunnopplæring i arbeidsmiljø til arbeidstakere.

Med oppnår man forståelse for hvilke lover og regler som gjelder for arbeidslivet, og hvordan man kan bidra til en sikker og helsevennlig arbeidsplass i et positivt arbeidsmiljø

Kurset er interaktivt, som vil si at deltakeren blir testet med kontrollspørsmål og må gjennomføre en avsluttende eksamen.

Kursdeltakeren kan stille spørsmål til et kursforum som besvares av kursansvarlig i Veritech as.

 Fakta :

Tid for gjennomføring:

 

1-2 timer

Målgruppe:

 

Alle arbeidstakere

Forkunnskaper:

 

Ingen

Pris:

 

950,- mva. fritt

Faglig ansvarlig og support:

 

Magnus Robbestad Veritech as

Etter bestått eksamen får deltakeren tilgang til kursbevis.