Kurs og opplæring

Kurs og opplæring  » Arbeidsmiljø og sikkerhet med SN-BS OHSAS 18001:2007

Arbeidsmiljø og sikkerhet med SN-BS OHSAS 18001:2007

 

Kursinnhold:

 • SN-BS OHSAS 18001:2007
  • Standarden
  • Helse og sikkerhet
  • Krav til dokumentasjon
  • Krav til ledelsen
  • Risikokartlegging
  • Mål og handlingsplaner
 • Test og eksamen

Type kurs: e-læring

E-læringskurset gir en innføring i kvalitetsstyring med NS-EN ISO 9001:2008. Kurset er delt opp i temaer og leksjoner som tar deltakeren gjennom standarden med bruk av eksempler  fra bedrifter som er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001. Kurset er interaktivt som vil si at deltakeren blir testet med kontrollspørsmål og en avsluttende eksamen.  Kurset kan repeteres og eksamen kan tas på nytt hvis deltakeren ikke består.

Deltakeren kan når som helst hente opp NS-EN ISO 9001:2008 uten å avbryte kurset.

Kursdeltakeren kan stille spørsmål til et kursforum som besvares av kursansvarlig i Veritech as.

Fakta :

Tid for gjennomføring:        

ca 2 timer som kan gjennomføres i det tempo som ønskes av deltakeren.

Målgruppe:                       

HMS ledere, verneledere, vernepersonell, internrevisorer og ledere.

Kurset tilfredsstiller krav i OHSAS 18001 til kompetanse om standarden.

Forkunnskaper:            Ingen
Pris:                        1900,- mva.fritt
Faglig ansvarlig og support:Magnus Robbestad Veritech as

Etter bestått eksamen får deltakeren kursbevis.