Konsulenttjenester

Veritech as tilbyr konsulenttjenester og rådgiving spesielt innen de internasjonale systemstandardene for ledelsessystemer.

Veritech as har et hovedsatsningsområde innen rådgivning for bedrifter og organisasjoner som ønsker en utvikling eller tilpasning av sine ledelsessystemer for å tilfredsstille akkreditert sertifisering eller” ISO sertifisering” som det populært heter.

Veritech as tilpasser bistanden til det behov bedriften har

Det anbefales som første trinn å gjennomføre en gapanalyse som avdekker behovet for ny eller endret dokumentasjon som igjen danner grunnlag for et prosjekt med mål om akkreditert sertifisering. 

 

Veritech er totalleverandør av standarder til hele det norske samfunn, til bedrifter og organisasjoner, offentlig forvaltning, skoler, universiteter og enkeltpersoner. Vi skal tilfredsstille kundenes behov for standarder og tilleggsprodukter som gjør det lettere å ta standardene i bruk. Vi skal derfor ha det beste markeds- og brukertilpassede vare- og tjenestetilbudet innenfor standardisering.

Vi tilbyr nå også rådgivningstjenester innen en rekke ISO og NS standarder med erfarne rådgiver som daglig har sin virksomhet innen sertifisering og anvendelse av ledelsessystemstandarder og øvrige standarder.

Vi tilbyr rådgiving innen:

NS-EN ISO 9001:2015   Ledelsessystemer for kvalitet – Krav

NS-EN ISO 45001:2018 Ledelsessystem for arbeidsmiljø

NS-EN ISO 14001:2015    Ledelsessystemer for Miljø – Krav og veiledning om bruk

NS-EN ISO/IEC 27001:2017 Informasjonsteknologi – Sikringsteknikker – Ledelsessystem for informasjonssikkerhet

NS-ISO 31000:2018 Risikostyring - Retningslinjer   

 

Tjenester innen standardene er alt fra rådgivning i spesielle temaer som f.eks risikokartlegging, internrevisjon til bistand til implementering eller totalansvar for rådgivning frem til akkreditert ISO sertifisering.