News

Nemko AS selected veritechs online e-learning courses for the training of auditors for the performance of accredited certification

28 Dec, 2017

Nemko AS valgte Veritech,s nettbaserte kurser for opplæring av revisjonspersonell for utførelse av akkreditert sertifisering.

Kursene inngår som en grunnleggende opplæring av revisjonsledere som utfører akkreditert sertifisering av kvalitet-, miljø og H(M)S systemer i henhold til ISO 9001, ISO 14001 og OHSAS 18001. En annerkjennelse for at kursenes faglige innhold og praktiske tilgjengelighet tilfredsstiller kravstore kunder.

img