News

Filmbasert HMS Sikkerhetskurs for bygg og anlegg

27 Jan, 2018

Filmbasert HMS sikkerhetskurs for entreprenørbransjen.

Utviklet som et samarbeidsprosjekt mellom Veritech as, Granat Studios og HMS Vestfold.

Gå direkte til kursportalen og se en trailer her.

Kursdeltageren følger en nyansatt i et byggefirma som blir stilt ovenfor relevante arbeidssituasjoner på en typisk byggeplass. Film, fokuspunkter og arbeidsoppgaver viser hvordan en arbeidstaker skal utføre arbeid etter forskriftene, og hva som kan bli konsekvensen hvis man ikke utfører arbeidet på en sikker måte.

img