e-læringskurs har 10 års jubileum i 2012!

 

Gjelder både norsk- og engelskspråklige kurs

Gjennomført kurs gir kompetanse og erfaring i ISO standarder for kvalitet, miljø, helse- og sikkerhet samt revisjon.

Flere av kursene har internasjonal godkjenning..

 

Norskspråklige e-læringskurs :

 

· Kvalitetsledelse med NS-EN ISO 9001:2008

· Miljøledelse med NS-EN ISO 14001:2004  

· Helse– og sikkerhetsledelse med SN-BS OHSAS 18001:2007

· Revisjon  med N-EN ISO 19011:2002

 

Ordinær pris  1900-2600.– pr kurs

 

 Engelskspråklige e-læringskurs :

 

· Quality Management  with NS-EN ISO 9001:2008

· Environmental Management with  NS-EN ISO 14001:2004  

· Occupational Health and Safety with SN-BS OHSAS 18001:2007

· Audit with  N-EN ISO 19011:2002

 

Ordinær pris  1900-2600.– pr kurs

 

Kursene benyttes av 100 vis av kunder herav :

ABB AS, YIT AS, StatkraftNemko AS, Standard  Online AS, Teekay, Teknologisk Institutt, Miljøverndepartementet., RingnesStatoil, Alcoa,  Eramet ASA, Oslo Kommune.