Veritech AS ble opprettet med sin nåværende forretningsdrift i 1999, og har som virksomhet å tilby rådgivningstjenester og kompetanseutvikling innen HMS, kvalitet, miljø og ledelse.

 

Veritech AS har kontoradresse i Bærum kommune.  

Veritech AS skal være konkurransedyktig pris og kvalitet ved å tilby spisskompetanse, alltid tilpasset kundens behov.

En sterk grad av support, E-læring og kommunikasjon vil foregå over internett.

Magnus Robbestad Daglig leder


Magnus Robbestad

 • Har teknisk utdannelse fra forsvaret.

 • Har 25 års arbeidserfaring, derav 15 år innen petrokjemi- og offshorevirksomhet.   

 • Grunnlegger og daglig leder av IPEC AS ( 1980-1989)   10 år i Det Norske Veritas.( 1989-99 )   

 •  Er godkjent revisjonsleder innen ISO 9000 og ISO 14000 og OHSAS 18001 

 • Har erfaring fra etablering av kvalitets- og miljøstyringssystemer Grunnlegger og daglig leder i Veritech AS fra 1999  

 • Deltar aktivt i standardiseringsarbeid for Standard Norge og er leder av den norske komiteen for ISO 9001 og deltar i komitearbeidet for ISO 45001 og ISO 19011.


 

Veritech AS tilbyr følgende tjenester:

 

 •  E-læring innen ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 45001

 • HMS, sikkerhetskurs, Sertifisert revisoropplæring  i henhold til EOQ ( European Organisation for Quality )etc.

 •  Utvikling av kvalitetssystemer i henhold til ISO 9001

 • Utvikling av miljøstyringssystemer i henhold til ISO 14001/EMAS

 • Utvikling av HMS systemer i henhold til OHSAS 18001

 • Prosjektrevisjoner

 • 3-parts revisjoner

 • Kvalitets- og HMS ledelse i prosjekter

 • Bedriftsinterne kurs

 

Vi ønsker deg velkommen som kunde !

Kontakt oss : Veritech AS, post@veritech.no

Tlf: 95151351,  97545905