Side 2 av 2 sider (12 Kurs) Forrige 1 2

Grunnleggende HMS opplæring

 

Opplæring i revisjonsprosessen med eksempler fra revisjoner

 

Temaer:

- Kvalitetsledelse

- Miljøstyring

- HMS ledelse

- Revisjon

 

I henhold til AML §3-5, 3-2 samt Veiledning for arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø og sikkerhetsarbeid samt rammverket for HMS kurs fastsatt av NHO/LO

 

Grunnopplæring av systemrevisorer med NS-EN ISO 19011:2002.

Kurset består av :

Del 1: Nettbasert kurs med revisjonsstandarden NS-EN ISO 19011:2002

Del 2 :Et 2 dagers praktisk revisjonskurs med revisjonstrening.

Kurset krever at deltaker har grunnskap om ISO 9001. Anbefaler Kurs E-001 Kvalitetsstyring med NS-EN ISO 9001:2008 hvis deltaker mangler basiskunnskap om standarden.