Veritech as tilbyr konsulenttjenester spesielt innen de internasjonale systemstandardene for ledelsessystemer.

 

Veritech as har et hovedsatsningsområde innen rådgivning for bedrifter og organisasjoner som ønsker en tilpasning av sine styringssystemer til å tilfredsstille akkreditert sertifisering eller ”ISO sertifisering” som det populært heter.

Veritech as baserer grad av bistand til det behov bedriften har.

 

Det anbefales som første trinn en statusrevisjon eller gapanalyse som vi også kalle det hvor man får en oversikt over hva som må gjøres for å oppnå en sertifisering.

For ledelsessystem for kvalitet velges vanligvis NS-EN ISO 9001 

De som kun ønsker en status evt. sertifisering av sitt ytre miljø velges NS-EN ISO 14001 Ledelsessystem for miljø

Er det kun ønskelig med en status eller vurdering i forhold til arbeidsmiljø velges den internasjonale standarden SN-BS-OHSAS 18001:2007 eller ISO 45001.

 

Trinnene i et typisk rådgivningsprosjekt med mål om akkreditert sertifisering er som følgende: